Plan remontowy przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr. 122/VI/2013 z 19.12.2013. Pobierz