Plan remontów na rok 2018 przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 9/VIII/2017 z 7.12.2017 pobierz