• Uchwała nr 69/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, z dnia 11.12.2012r., w sprawie obowiązujących stawek opłat w roku 2013: pobierz