Plan finansowy Spółdzielni na rok 2018 przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/VIII/2017 z 7.12.2017  pobierz