Komunikaty

              

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Krzywoustego poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista – Inspektor Nadzoru ds. instalacyjnych

KARTA UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW

Nazwa działu:                                    Dział Techniczny

Nazwa stanowiska:                 Specjalista – Inspektor Nadzoru ds. instalacyjnych

Opis stanowiska:

 • Inspektor Nadzoru ds. instalacyjnych podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznego, wykonując jego polecenia, w zakresie swoich obowiązków.
 • Współpracuje z Administratorem, Dyspozytorem, Inspektorami Nadzoru innych branż i firmami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz Spółdzielni prace związane z usuwaniem awarii i usterek.
 • Prowadzi nadzór i rozlicza pracę firm wykonujących roboty na rzecz Spółdzielni pod kątem terminowości, jakości i poprawności wyceny.

Zasadnicze obowiązki Inspektora Nadzoru:

 1. Sumienne wykonywanie powierzonych czynności, zgodnie z poleceniami swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi.
 2. Przestrzeganie postanowień Zakładowego Regulaminu Pracy.
 3. Szczególna troska o mienie Spółdzielni.
 4. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru:

 1. Przeprowadzanie przeglądów i kontroli obiektów w zasobach Spółdzielni oraz bieżąca aktualizacja danych w Książkach Obiektów Budowlanych i innych rejestrach
 2. Prowadzenie ewidencji robót remontowych i konserwacyjnych oraz kompletowanie dokumentów związanych z realizacją tych prac.
 3. Wnioskowanie do przełożonych w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót rozszerzających zakres wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych
 4. Przygotowanie i przekazywanie do Działu Księgowości danych o stanie realizacji prac objętych Planami Remontów oraz innych prac związanych z techniczną obsługą nieruchomości Spółdzielni.
 5. Współudział w określaniu potrzeb i sporządzaniu planów rzeczowo-wartościowych remontów, modernizacji i konserwacji oraz w ustalaniu harmonogramów wykonania tych zadań.
 6. Zlecanie robót, sporządzanie i przygotowanie do podpisu projektów umów z wykonawcami, wprowadzanie wykonawców na teren realizacji prac, nadzór nad realizacją robót i dokonywanie odbioru zakończonych robót.
 7. Inspirowanie działań zmierzających do obniżki kosztów wykonania zamierzeń remontowych.
 8. Nadzorowanie napraw, usuwania wad, usterek i awarii oraz bieżących prac konserwacyjnych w zasobach Spółdzielni.
 9. Prowadzenie nadzoru nad właściwym przebiegiem procesów grzewczego, dostarczania wody i odbioru ścieków w zasobach Spółdzielni, wydawanie w tym zakresie opinii i zaleceń dla kierownictwa Spółdzielni, w tym m.in. załatwianie odwołań lokatorskich w sprawach rozliczania kosztów dostawy tych mediów.
 10. Organizowanie i współudział w procesach wyboru wykonawców prac wykonywanych w zasobach Spółdzielni, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 11. Udział w pracach komisji, powoływanych okresowo przez kierownictwo Spółdzielni, m.in. do przeglądu stanu technicznego budynków, lokali i terenów, inwentaryzacji mienia a także wizjach lokalnych mających na celu inwentaryzację wad, awarii i usterek powstających w zasobach Spółdzielni.
 12. Prowadzenie aktualnej dokumentacji technicznej sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych oraz inwentaryzacji grzejników w lokalach.
 13. Przygotowanie bieżącej korespondencji w zakresie wykonywanych obowiązków.
 14. Sporządzanie wniosków do Zarządu Spółdzielni związanych z zakresem wykonywanych obowiązków.
 15. Udział we wdrożeniu i doskonaleniu aplikacji Dom 5.
 16. Współpraca ze służbami miejskimi, dostawcami mediów, ubezpieczycielami oraz innymi firmami, w zakresie usług świadczonych na rzecz Spółdzielni.
 17. Ścisła współpraca z pracownikami zewnętrznej firmy serwisowej w zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w zasobach Spółdzielni.
 18. Współpraca z Dyspozytorem i Administratorem w zakresie zgłoszeń dotyczących zakresu obowiązków związanych ze stanowiskiem.
 19. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonego.

Aplikacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie:     praca dla inspektora nadzoru  lub złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Krzywoustego ul. Inflancka 4, 51 – 354 Wrocław.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71  33-07-800

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Krzywoustego poszukuje pracownika na stanowisko:

Dyspozytor

KARTA UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW

Nazwa działu:   Dział Techniczny

Nazwa stanowiska:    Dyspozytor

Opis stanowiska:

 • Dyspozytor podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznego, wykonując jego polecenia, w zakresie swoich obowiązków.
 • Współpracuje z Administratorem, Inspektorami Nadzoru i firmami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz Spółdzielni prace związane z usuwaniem awarii i usterek.

Zasadnicze obowiązki Dyspozytora:

 1. Sumienne wykonywanie powierzonych czynności, zgodnie z poleceniami swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi.
 2. Przestrzeganie postanowień Zakładowego Regulaminu Pracy.
 3. Szczególna troska o mienie Spółdzielni.
 4. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

Szczegółowy zakres obowiązków Dyspozytora:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń wad, usterek i awarii zgłaszanych przez lokatorów osobiście, telefonicznie i drogą komunikacji elektronicznej.
 2. Prowadzenie rejestru wad, usterek i awarii zgłaszanych przez mieszkańców.
 3. Udział we wdrożeniu i doskonaleniu aplikacji Dom 5.
 4. Wystawianie zleceń na prace wynikające ze zgłoszonych wad, usterek i awarii oraz prowadzenie rejestrów zleceń.
 5. Bieżąca kontrola nad terminową realizacją zleconych prac.
 6. Współpraca ze służbami miejskimi, dostawcami mediów oraz innymi firmami, w zakresie usług świadczonych na rzecz Spółdzielni.
 7. Ścisła współpraca z pracownikami zewnętrznej firmy serwisowej w zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w zasobach Spółdzielni.
 8. Przekazywanie Inspektorom Nadzoru i Administratorowi zgłoszeń dotyczących zakresu ich działania.
 9. Przyjmowanie i załatwianie skarg lokatorów.
 10. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonego.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Obsługa komputera,
 • Komunikatywność,
 • Duża kultura osobista i umiejętność pracy w zespole.

Data rozpoczęcia zatrudnienia:

 03.01.2022 r

Rodzaj umowy:Na okres próbny, Na czas nieokreślony.

System pracy:

Jednozmianowy.

Aplikacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie:    „Dyspozytor” lub złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Krzywoustego   ul. Inflancka 4, 51 – 354 Wrocław do dnia 15.12.2021r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71  33-07-800

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

W związku z możliwością przekazywania korespondencji drogą elektroniczną prosimy wszystkie zainteresowane osoby o wydruk oświadczenia,podpisanie go i odesłanie  pobierz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Krzywoustego informuje, że od dnia 17.05.2021 roku kasa Spółdzielni będzie otwarta w godzinach:

Poniedziałek               10 00-1300

Środa                             800-1000

Wtorek, czwartek         1400-1630

 

W pozostałych godzinach kasa Spółdzielni będzie nieczynna. Pozostałe komórki Spółdzielni nadal nie przyjmują interesantów, zgłoszenia prosimy przekazywać telefonicznie lub mailowo, sprawy bardzo pilne będą załatwiane na spotkaniu indywidualnym, po wcześniejszym umówieniu się.

 

W kolejce do kasy obowiązują zasady:

- przy okienku może być tylko jedna osoba,

- pozostałe osoby oczekują w kolejce na korytarzu z zachowaniem odstępów, wg oznaczeń,

- obowiązują maseczki na twarzy z zakrytym nosem i ustami,

- przed wejściem w korytarzu należy zdezynfekować ręce.

      Bardzo prosimy o wyrozumiałość.

pobierz CERTYFIKAT

Spółdzielnia oferuje zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych ...

Podkategorie