Regulamin Zarządu

 

 

  • Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego
    we Wrocławiu, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12.03.2009r.: pobierz