Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

 

 

  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego
    we Wrocławiu, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14.06.2014r.: pobierz