Regulamin rozliczania kosztów GZM

 

  • Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/VIII/2017 z 23 listopada 2017 pobierz