Regulamin rozliczeń Spółdzielni z najemcami lokali

 

 

  • Regulamin rozliczeń Spółdzielni z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 16.09.2004r.: pobierz