Regulamin w sprawie zasad i wyboru wykonawców

 

 

  • Regulamin w sprawie zasad i trybu wyboru wykonawcy na wykonanie inwestycji, remontów oraz świadczenie usług w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, uchwalony przez Zarząd Spółdzielni uchwałą 34/2017 r.: pobierz