Regulamin przetargów na najem lokali użytkowych

 

 

  • Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych,  uchwalony przez Radę Nadzorczą  w dniu 12.03.2009r.:  pobierz